Ustanovení a podmínky

Část 1: Obecné

Vítejte na stránkách Phaedra Botanicals OÜ (dále jen Phaedra Botanicals). Tato stránka doplňuje obecná upozonění podmínky a zásady uvedené v příslušných částech internetové stránky Phaedra Botanicals, vlastněné společností Phaedra Botanicals OÜ, které jsou ve své plnosti prezentovány v anglickém jazyce a obsahují právní upozornění, podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, zásady dopravy a vrácení peněz, dále jen Podmínky. Procházením webu Phaedra Botanicals (dále jen PB Stránka) souhlasíte s těmito kolektivními podmínkami. Pokud neumíte anglicky, prosíme Vás aby jste požádali o překlad anglicky mluvící osobu tak aby jste se seznámili se všemi kolektivními Podmínkami, z nichž některé jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Procházením PB Stránky nebo nákupem v našem internetovém obchodu, využíváte naší Služby a tím souhlasíte s našími kolektivními Podmínkami, které se vztahují na všechny uživatele PB Stránky a to bez výjimek (dále jen Uživatelé nebo Zákaznící). Prosíme aby jste si tyto Podmínky pečlivě přečetli před tím než začnete využívat PB Stránky a našich služeb. Používáním našich Stránek a Služeb, souhlasíte s veškerými Podmínkami Phaedra Botanicals.

Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nesmíte přistupovat na webové PB Stránky ani využívat našich Služeb, včetně Webového Obchodu, kde v době objednávky zákazníka platí vždy nejnovější verze těchto kolektivních Podmínek. Společnost Phaedra Botanicals nemůže akceptovat jakékoliv jiná ustanovení, která se liší od těchto Podmínek, pokud je písemně nepotvrdila. Tyto podmínky ustanovují podmínky mezi Uživatelem/Zákazníkem a společností Phaedra Botanicals, vlastníkem Stránek PB, se sídlem v Männimäe, 74626, Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harjumaa, Eesti.

Společnost Phaedra Botanicals udržuje webové Stránky PB, aby zlepšila přístup veřejnosti k informacím o našich aktivitách. Na Stránkách PB, se výrazy "my", "nás" a "náš" vztahují k Phaedra Botanicals. Primární jazyk Stránek PB je angličtina a Phaedra Botanicals může, ale není povina nabízet překlad do jiných jazyků. Uživatel/Zákazník má povinost seznámit se sám s Podmínkami, které jsou k dispozici v anglickém jazyce. Používání webových Stránek PB a jakýchkoli Služeb v nich obsažených představuje plný souhlas se všemi Podmínkami publikovanými v primárním jazyce, tedy angličtině.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek zveřejněním aktualizací nebo změn na webových Stránkách PB. Je odpovědností Uživatelů a Zákazníků pravidelně kontrolovat změny podmínek. Používání nebo přístup Uživatelů a Zákazníků na webovou Stránky PB a webový Obchod Phaedra Botanicals (dále jen Obchod) a využívání Služeb po zveřejnění jakýchkoli změn představuje plné přijetí těchto změn. Veškeré nové funkce nebo nástroje přidané na Stránky PB nebo do Obchodu podléhají také všem kolektivním Podmínkám a jejich aktualizacím. Nejnovější verzi Podmínek si můžete kdykoli prohlédnout v příslušné sekci; jsou k dispozici v aktualizované verzi v anglickém jazyce na webových Stránkách PB.

Phaedra Botanicals si vyhrazujeme právo omezit nebo odebrat přístup Uživateli/ům nebo Zákazníkovi/ům na webové Stránky PB, pokud poruší naše Podmínky. K takovému omezení nebo odstranění dojde bez vysvětlení pro Uživatele/é a Zákazníka/i, pokud to považujeme za vhodné nebo nutné.

Stránky PB jsou hostovány na Shopify.Inc. Shopify.Inc. nám poskytuje platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat naše produkty a nabízet naše služby. Na jejich oficiálních webových stránkách si můžete přečíst podmínky služeb, zásady ochrany osobních údajů, zásady používání souborů cookie a dodržování GDPR.

Část 2: Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Phaedra Botanicals nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z používání webových Stránek PB nebo v souvislosti s nimi. Informace, které společnost Phaedra Botanicals poskytuje na webových Stránkách PB, jsou obecné a jejich účelem není řešit konkrétní okolnosti jednotlivce nebo subjektu a nepředstavují odborné ani právní poradenství.

S výjimkou případů podvodu společnost Phaedra Botanicals nenese odpovědnost (ať už ve smlouvě, záruce, občanskoprávním deliktu nebo jinak) za:

⚬ jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné, represivní, exemplární nebo následné škody (včetně, ale bez omezení, ztráty času, výnosů, zisků, klientů a dat);

⚬ přerušení podnikání, zpoždění přístupu nebo přerušení webových Stránek PB;

⚬ nedodání dat, chybějící doručení, poškození, zničení nebo jiné úpravy;

⚬ rozhodnutí učiněné jakoukoli stranou nebo opatření přijaté na základě informací a údajů zpřístupněných na webových stránkách PB;

⚬ počítačové viry, selhání systému nebo poruchy, ke kterým může dojít při používání webových Stránek PB, včetně hypertextového odkazu na webové stránky třetích stran nebo z nich;

⚬ jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu;

⚬ jakékoli přerušení jakýchkoli údajů, informací nebo jiných aspektů webových Stránek PB;

⚬ jakékoli podvodné zneužití webových Stránek PB jakýmkoli Uživatelem/Zákazníkem, který navštíví webové Stránky PB;

⚬ události mimo naši kontrolu.

Web PB a Stránky PB a jejich obsah a Služby jsou prezentovány „tak, jak jsou“. V souvislosti s Podmínkami nebo webovými Stránkami PB, jejich obsahem nebo Službami a Obchodem neposkytujeme žádná vyjádření ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané. Nezaručujeme, že používání webových Stránek PB a webového Obchodu Uživateli a Zákazníky bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, ke kterým dojde při používání webových Stránek PB a webového Obchodu a jeho Služeb, budou přesné nebo spolehlivé. Používání webových Stránek PB, internetového Obchodu a Služeb je na vaše vlastní riziko. Pokud nejste spokojeni se Stránkami PB a jejich kolektivními Podmínkami, je nutné ukončit vaše používání Stránek, Služeb a Obchodu nabízenými společností Phaedra Botanicals.

Phaedra Botanicals nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah vytvořený Uživatelem/Zákazníkem. Přestože do našich kolektivních Podmínek zahrnujeme přísná ustanovení týkající se obsahu vytvářeného Uživateli/Zákazníky, nekontrolujeme ani nezodpovídáme za to, co Uživatelé/Zákazníci zveřejní na našich Stránkách PB nebo prostřednictvím nich, ani za jakýkoli urážlivý nebo jinak nežádoucí, nezákonný obsah vytvářený Uživateli/Zákazníky, se kterým se můžete setkat na webových Stránkách PB nebo našich sociálních médiích.

Část 3: Podmínky internetového obchodu

Webový Obchod Phaedra Botanicals je určen pouze pro dospělé. Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně níže popsaných zákonů o autorských právech).

Vyhrazujeme si právo zpozdit nebo odmítnout pokyny, pokud transakce obsahuje neúplné podrobnosti nebo podrobnosti, které nelze ověřit, nebo pokud existuje podezření podvodu. Pokud nejsme schopni tyto údaje zjistit nebo tyto problémy vyřešit, bude na kartu použitou v době nákupu vrácena celá částka. Žádná jiná forma vrácení peněz ani kreditu nebude nabídnuta ani vrácení peněz na jinou kartu nepoužitou při nákupu či účet třetí strany.

Phaedra Botanicals si vyhrazuje právo odebrat přístup na webovou Stránku/y PB nebo ke Službě na dobu neurčitou z důvodu údržby nebo zrušit webový Obchod a Službu, kterou poskytuje, kdykoli bez předchozího upozornění.

3.1 Realizace smlouvy

Prezentace produktů webového Obchodu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný návrh na nabídku. Před odesláním objednávky může zákazník poskytnuté údaje kdykoli změnit. Zákazníci Phaedra Botanicals mohou produkty zobrazené v internetovém obchodě bez závazku umístit do košíku kliknutím na tlačítko [PŘIDAT DO KOŠÍKU]. Zákazníci mohou produkty z košíku kdykoli odebrat. Pokud si zákazníci přejí zakoupit produkt v košíku, mohou kliknout na tlačítko [KOUPIT]. Poté musí Zákazník zadat určité informace požadované pro nákup a přepravu produktu.

Následně si mohou vybrat platební metodu podle svých preferencí a zaplatit buď kreditní kartou (VISA, MasterCard, American Express) přes PayPal čí s Bitcoin. Phaedra Botanicals si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit poskytované platební metody.

Po výběru platební metody přejde Zákazník k souhrnu informací kde je třeba překontrolovat veškeré zadané informace. Doporučujeme Zákazníkům pečlivě zkontrolovat všechny osobní údaje, aby se předešlo jakýmkoli chybám. Společnost Phaedra Botanicals není zodpovědná za žádné chyby, kterých se Zákazník dopustí (viz také Část 3.2 níže). Proces lze kdykoli přerušit zavřením okna prohlížeče. V případě zanechání produktů v košíku může společnost Phaedra Botanicals, ale není povinna, zaslat zákazníkovi připomenutí prostřednictvím poskytnutého e-mailu.

Po kontrole údajů zadaných zákazníkem může zákazník dokončit objednávku kliknutím na tlačítko [KOUPIT]. Platba za nákup je splatná okamžitě po kliknutí na toto tlačítko. Zákazník souhlasí s tím, že faktury od Phaedra Botanicals lze přenášet elektronicky.

Nezávazný návrh na podání nabídky se Zákazníkovi stává závazným, jakmile podá objednávku. Kliknutím na tlačítko [Dokončit objednávku], [Zaplatit PayPal] nebo [Zaplatit kreditní kartou], [Koupit] se objednávka odešle a Zákazník tak podává závaznou objednávku na zboží obsažené v košíku.

Společnost Phaedra Botanicals následně zašle e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, které však nepředstavuje její přijetí. Toto potvrzení je v anglickém jazyce. Souhlas je potvrzen pouze prohlášením o přijetí ze strany Phaedra Botanicals zaslaním v samostatném e-mailu (e-mail s potvrzením objednávky uvádějící v anglickém jazyce, že Vaše objednávka je na cestě). Zpracování objednávky můžeme kdykoli zrušit nebo opravit, a to až do odeslání této objednávky a souvisejících objednaných produktů. Po přijetí e-mailu s potvrzením objednávky uvádějící: Vaše objednávka je na cestě, to však už není možné.

3.2 Odpovědnost zákazníka

Je nutné, aby si zákazníci před vytvořením účtu zákazníka nebo pokračováním v platbě vždy ověřili, zda jsou kontaktní a osobní údaje, které poskytují správné. Zákazníci jsou odpovědní za udržování vlastního uživatelského jména (e-mailu) a hesla požadovaného pro přístup k svým účtům a aktualizaci jejich kontaktních údajů, pokud se změní. Nesmí používat žádné nepravdivé informace, předstírat, že jsou někým jiným, ani jinak mýlit nás nebo třetí strany, pokud jde o jejich totožnost a loaklitu. Zákazníci by se měli ujistit, že informace o jejich účtu jsou bezpečně uloženy, a podrobnosti požadované pro přístup k jejich účtům nejsou poskytovány žádné jiné osobě. Pokud si jsou vědomi nebo mají podezření, že jejich účet, uživatelské jméno (e-mail), heslo nebo jiné podrobnosti byly odhaleny jiné osobě, měli by nás okamžitě informovat prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte náshttps://phaedra-botanicals.eu/pages/contact-us. Společnost Phaedra Botanicals nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel nebo zneužití účtů našich zákazníků ze strany zákazníků nebo jiné strany.

3.3 Dostupnost produktu

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně prostřednictvím webových Stránek a Obchodu PB. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni:

⚬ omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoliv osobě, geografické oblasti nebo jurisdikci;

⚬ omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme;

⚬ kdykoli bez upozornění změnit popisy a ceny našich produktů;

⚬ kdykoli přerušit, zrušit či upravit výrobu a nabídku jakéhokoli z našich produktů.

Tato práva můžeme uplatňovat případ od případu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo Služeb zpřístupněná na webových Stránkách PB je neplatná, pokud je zakázána.

Dále si společnost Phaedra Botanicals vyhrazuje právo přijímat objednávky určitých produktů v omezeném množství. Pokud produkty objednané zákazníkem nejsou kdykoli během objednávky k dispozici, budeme o tom zákazníka informovat. Pokud je produkt trvale nedostupný, nebudeme vydávat prohlášení o přijetí objednávky. V takovém případě nebude smlouva uzavřena. Objednávka, kterou již zákazník zaplatil, bude vrácena na kartu nebo účet použitý v době nákupu.

3.4 Úpravy služby, cen a produktů

Společnost Phaedra Botanicals vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila správnost cen produktů zobrazených na webových Stránkách PB. Za přepodkladu, že se objeví chyba v ceně si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky a kontaktování zákazníka za účelem doplatku splatné částky nebo vrácení případného přeplatku provedeného zákazníkem (podle případu).

Všechny zobrazené ceny podléhají dani z přidané hodnoty (20% DPH) za prodej v EU. Pokud si zákaznící objednají produkt ze zemí mimo Evropskou Unii, 20% DPH se nezaúčtuje, ale zákazník je odpovědný za veškerá cla a tarify vzniklé v zemi do které je produkt poslán (viz také Možnosti a vrácení zboží).

Ceny produktů Phaedra Botanicals se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) a jakékoli produkty a také změnit složení produktů vyrobených společností Phaedra Botanicals.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo ukončení Služeb a nabídky našich produktů.

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s používáním produktů společnosti Phaedra Botanicals v souladu s „Návodem k použití“ poskytnutými společností Phaedra Botanicals na webových Stránkách PB a dostupnými ke čtení na informačních kartách, které doprovází naše produkty. Phaedra Botanicals nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody a škody vzniklé v důsledku zneužití našich produktů. Uživatel by si měl před použitím našich produktů přečíst Návod k použití a před provést test kožní alergie.

3.5 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Phaedra Botanicals, dokud společnost neobdrží plnou platbu.

Část 4: Oznámení o autorských právech

© Phaedra Botanicals OÜ, 2019 - do současnosti

Některé informace a média na webových Stránkách PB podléhají autorským právům a vlastnictví třetích osob (viz zejména Část 4.3).

4.1 Použití informací, dokumentů a údajů z webových Stránek PB

S výhradou a respektem k Podmínkám a dalším závazných omezením, které jsou ustanoveny platnými zákony nemohou být informace, dokumenty a údaje zpřístupněné na webových Stránkách PB reprodukovány, distribuovány a / nebo použity, zcela nebo zčásti, pro komerční účely pokud nebyl získán písemný souhlas od Phaedra Botanicals. I v případě získaného souhlasu, jakákoliv kopie materiálu musí obsahovat zdroj informací v této formě: Source: Phaedra Botanicals © All rights reserved, https://phaedra-botanicals.eu/

Jakékoli rozmnožování, distribuce, překlad, adaptace, úprava, střídání a/nebo jakékoli jiné použití informací, dokumentů a dat (mimo jiné textů, fotografií a videí) z webových Stránek PB prováděných v průběhu kurzu obchodní činnosti vyžaduje předchozí písemné povolení společnosti Phaedra Botanicals. Všechny žádosti zasílejte společnosti Phaedra Botanicals prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte náshttps://phaedra-botanicals.eu/pages/contact-us nebo prostřednictvím e-mailu info@phaedra-botanicals.eu

Kromě výše uvedených informací a podmínek mohou platit také zvláštní podmínky na základě práv autorského vlastnictví, které zde nejsou uvedeny.

4.2 Ochranné známky společnosti Phaedra Botanicals

Ochranné známky Phaedra Botanicals jsou jejím výhradním vlastnictvím. Jejich použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Phaedra Botanicals je nelegální. Žádosti o povolení reprodukce, distrubuce a jakéhokoliv jiného použití je třeba zaslat společnosti Phaedra Botanicals prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte nás nebo e-mailu info@phaedra-botanicals.eu

4.3 Materiály chráněné třetí stranou či osobou

Jakékoliv povolení od Phaedra Botanicals se nevztahuje na obsah poskytovaný třetími stranami a osobami. U materiálů, u kterých autorská práva patří třetí straně či osobě musí Uživatel získat povolení k reprodukci, distrubuci a jakémukoliv jinému použití u držitele autorských práv. Společnost Phaedra Botanicals není v postavení udělovat povolení o reprodukci, distribuci či jiném použití materiálů třetích stran a osob.

Kromě dodatku zmíněnému v Části 4.4 může reprodukce, distribuce nabo jiné použití informací, dokumentů, médií a údajů na webových Stánkách PB podléhat ochraně autorských práv a intelektuálnímu vlastníctví a jejich použití je nemožné bez souhlasu držitele těchto práv. Phaedra Botanicals nenese žádnou zodpovědnost za porušení autorských práv nebo jiných porušení týkajících se informací, medií, dokumentů a údajů poskytovaných prostřednictvím webových Stránek PB.

4.4 Stahování souborů a materiálů

Některé materiály mohou být k dispozici ke stažení na webových stránkách PB, jako jsou propagační kódy, dokumenty, fotografie, informace o produktech a další (dále jen Materiály). Tyto však slouží pouze k osobnímu použití a nevztahují se a nejsou určeny k dalšímu šíření bez povolení společnosti Phaedra Botanicals. I v případě písemného povolení získaného od společnosti Phaedra Botanicals, může dojít ke kopírování a šíření těchto Materiálů pouze za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

⚬ Společnost Phaedra Botanicals je uvedena jako zdroj v této formě: Phaedra Botanicals, © All rights reserved http://phaedra-botanicals.eu; tento údaj musí být čitelný a viditelný a obsažený ve všech kopiích tohoto Materiálu;

⚬ Uživatel se nedopouští ničeho co by jakýmkoli způsobem poškodilo integritu a kontext tohoto Materiálu; a

⚬ Uživatel nereplikuje ani nemění data, informace a Materiály dostupné ke stažení bez písemného souhlasu společnosti Phaedra Botanicals.

Aniž by byla omezena jakákoli jiná práva nebo opatření, která má společnost Phaedra Botanicals k dispozici, jakékoliv udělené povolení automaticky končí v případě kdy uživatel poruší kteroukoli z kolektivních Podmínek dostupných ke čtení na webových Stránkách PB v plném znění v anglickém jazyce. V takovém případě musí uživatel okamžitě zničit všechny stažené materiály, které má v držení.

Část 5: Podmínky a omezení používání Stránek PB

Uživatel se zavazuje, že nebude používat Stránk

y PB k žádnému nezákonnému, škodlivému, urážlivému nebo jakýmkoliv způsobem nežádoucímu účelu a nebude přenášet na Stránky PB žádné Materiály, které jsou protiprávní, škodlivé, pomlouvačné, urážlivé nebo jakýmkoliv nevhodné.

Uživatelé nesmí přenášet žádné počítačové viry ani žádný kód destruktivní povahy na Stránky PB. Jakékoliv porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení našich služeb Uživateli a ukončení přístupu na Stránky PB a Služeb společnosti Phaedra Botanicals. Vyhrazujeme si právo omezit nebo odebrat váš přístup na webové Stránky PB při jakémkoliv porušení našich kolektivních podmínek. K takovému omezení nebo odstranění přístupu dojde bez postihu nebo vysvětlení, pokud to považujeme za vhodné nebo nezbytné.

Část 6: Ochrana osobních dat

Společnost Phaedra Botanicals se zavazuje ochranou soukromí uživatelů. Uživatel může procházet webové Stránky PB, aniž by poskytoval jakékoli osobní údaje. V některých případech jsou však osobní údaje vyžadovány, aby společnost Phaedra Botanicals mohla poskytovat Zákazníkovi Služby, například zákaznickou podporu.

Pokud jde o zásady ochrany osobních údajů společností Phaedra Botanicals a další informace o ochraně osobních údajů, odkazujeme Uživatele a Zákazníky k pročtení Části: Ochrana Osobních Údajů, která je k dispozici v plném znění v anglickém jazyce v dolním menu naší webové Stránky PB (Privacy Policy).

V případě jakéhokoli obecného dotazu týkajícího se zásad ochrany osobních údajů na webových Stránkách PB může uživatel kontaktovat společnost Phaedra Botanicals prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte nás nebo zasláním e-mailu na info@phaedra-botanicals.eu

Část 7: Systematické shromažďování údajů

Systematické sbíráni, dolování a extrakce dat celé nebo podstatné části webových Stránek PB jsou zakázány.

Část 8: Odkazy a služby třetích stran

Webové Stránky PB obsahují odkazy, které přesměrovávají uživatele na služby, weby nebo aplikace třetích stran, které nepatří společnosti Phaedra Botanicals. Společnost Phaedra Botanicals nenese žádnou odpovědnost za jakékoli materiály, služby, webové stránky nebo aplikace třetích stran. Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli zásady třetích stran a ujistili se, že jím rozumíte, než se k nim připojíte, začnete je používat a nebo je použijete pro provedení transakce. Stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se služeb třetích stran budou přesměrovány příslušné třetí straně.

Společnost Phaedra Botanicals nemá žádnou kontrolu nad nástroji a aplikacemi třetích stran a jako taková nenese žádnou odpovědnost vyplývající z jejích používání Uživatelem nabo Zákazníkem.

Společnost Phaedra Botanicals nemá žádnou kontrolu nad nástroji a aplikacemi třetích stran a jako taková nenese žádnou odpovědnost vyplývající z jejích používání Uživatelem nabo Zákazníkem. Zákazník a Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami kladenými poskytovatelem třetích služeb a nese plnou zodpovědnost za jejich znalost. Phaedra Botanicals má právo v budoucnu nabízet nové služby a funkce nabízené třetí stranou na Stránkách PB. Tyto nové funkce a/nebo služby rovněž podléhají těmto podmínkám a Phaedra Botanicals nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv problémy spojené s třetí stranou.

Část 9: Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Ačkoli si společnost Phaedra Botanicals klade za cíl udržovat všechny informace poskytované na tomto webu včasné a přesné, nemusí být vždy správné, úplné, přesné nebo aktuální. Primárním jazykem našeho týmu a naších stránek je angličtina. Pokud tedy chcete aktuální a úplné informace, doporučujeme Vám zvolit si anglický jazyk na stránce. Tento český překlad byl připraven pro Vaše pohodlí, ale není základním jazykem našich stránek. Při nalezení případných chyb a upozornění nás na ně, se je pokusíme co nejdříve opravit.

Na webových Stránkách PB, v internetovém Obchodě nebo v jeho službách se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktů, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí (dále jen Chyby) a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud se takové Chyby objeví na webových Stránkách PB, v internetovém Obchodě nebo poskytované Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu a aplikaci kdykoli a bez předchozího upozornění (i po odeslání objednávky).

Phaedra Botanicals nenese žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů, za kterou nesou výhradní odpovědnost jejich provozovatelé (viz také Část 8 výše).

Část 10: Komentáře Uživatelů, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud Uživatelé na naši žádost nebo dobrovolně pošlou konkrétní podání (včetně, ale nejen, komentářů, recenzí, soutěžních příspěvků, kreativních nápadů, návrhů, plánů, fotografií a jiných medií či materiálů, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak), souhlasí s tím, že společnost Phaedra Botanicals může kdykoli a bez omezení kopírovat, upravovat, publikovat, překládat, distribuovat a jinak používat zaslané komentáře nebo jakékoliv jiná média.

Společnost Phaedra Botanicals není povinna platit za jakékoli zaslané Materiály, komentáře a jiná média nebo na ně reagovat. Phaedra Botanicals může, ale nemá žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat škodlivý obsah nebo jakýkoli obsah, který lze klasifikovat jako nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný, který porušuje autorské vlastnictví kterékoli strany nebo naše kolektivní Podmínky.

Uživatelé souhlasí s tím, že jejich komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv (viz také právní upozornění, které je k dispozici v angličtině: Legal Notice). Dále pak souhlasí s tím, že jejich komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování webových Stránek PB, webového Obchodu nebo jeho Služeb nebo souvisejících webových stránek.

Uživatelé nesmějí používat falešnou e-mailovou adresu, jméno nebo jiné osobní informace nebo se vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět v omyl nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů.

Část 11: Zakázaná použití

Kromě podmínek webového Obchodu (viz Část 3) je Uživatelům zakázáno používat webové Stránky PB nebo jejich obsah k jakýmkoli nezákonným účelům, vybízet ostatní k provádění nebo účasti na jakékoli nezákonné činnosti nebo porušovat jakoukoli z kolektivních podmínek předložených v Podmínkách Phaedra Botanicals v anglickém jazyce, tedy Terms and Conditions.

Uživatelům je rovněž zakázáno obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, pohrdat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení, ani podávat nepravdivé či zavádějící informace.

Uživatelé se zavazují, že nebudou přenášet viry ani jiný typ škodlivého kódu, jenž může vést k omezení funkčnosti a fungování webových Stránek PB, webového Obchodu a služeb poskytovaných společností Phaedra Botanicals nebo ke shromažďování nebo sledování osobních údajů či činostem označovaných v angličtině jako spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape. Phaedra Botanicals si vyhrazuje právo ukončit přístup Uživatelům a Zákazníkům na webové Stránky PB, k webovému Obchodu a našich Službám, pokud dojde k porušení některé z kolektivních Podmínek.

Nedodržení těchto podmínek může mít pro Uživatele důsledky, mimo jiné i zákaz přístupu uživatele na webové stránky PB blokováním jeho IP adresy.

Uživatel může být také činěn odpovědným za škody způsobené jeho činy na webových Stránkách PB nebo na autorských právech či vlastnictví společnosti Phaedra Botanicals nebo za jakékoli jiné škody vyplývající přímo nebo nepřímo ze zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti webových Stránek PB způsobeného čiností Uživatele.

Podmínky tohoto oznámení se řídí a jsou chráněny právem Evropské unie, případně doplněny zákony Estónska. Jakýkoli spor, který nelze urovnat smírně, bude předložen soudům v Estónsku, kde Phaedra Botanicals sídlí.

Část 12: Soubory Cookie

Aby bylo zajištěno, že webové stránky PB funguje správně, Phaedra Botanicals někdy umísťuje do zařízení uživatele malé datové soubory zvané soubory cookie.

12.1 Co jsou soubory Cookie?

Soubory Cookie jsou malé textový soubory, který je uloženy v počítači Uživatele nebo jiném zařízení při návštěvě webových stránek PB. Umožňuje webové Stránce PB, aby si po určitou dobu pamatovala akce a preference uživatele (jako jsou přihlašovací, jazykové a další předvolby zobrazení), takže uživatel nemusí tyto předvolby po návratu na webové strýnky PB opakovaně zadávat.

12.2 Jak Phaedra Botanicals používá soubory Cookie na webových Stránkách PB?

Řada stránek na webových Stránkách PB používá soubory cookie k zapamatování:

⚬ předvolby zobrazení zadané Uživatelem;

⚬ zda Uživatel souhlasil s používáním souborů cookie na webových Stránkách PB a s kolektivními Podmínkami;

⚬ a další data, která jsou zásadní pro správné fungování webových Stránek PB a Služeb, které nabízí nebo, které můžou přispět ke zlepšení našich Služeb.

Povolení souborů Cookie není nezbytně nutné, aby webové Stránky PB fungovaly, ale bez nich nejsou naše Služby kompletní a nebo plně dostupné a procházení Uživatele je omezené. Uživatel může tyto soubory Cookie smazat nebo zablokovat, ale pokud tak učiní, některé funkce webové Stránky PB nemusí fungovat tak, jak by měly.

12.3 Jak kontrolovat soubory Cookie

Uživatel může soubory Cookie ovládat a/nebo mazat podle svého přání - podrobnosti najdete na https://aboutcookies.org/. Uživatel může smazat všechny soubory Cookie, které se již v jeho počítači nacházejí, a může nastavit většinu prohlížečů tak, aby zabránily jejich umísťování. Pokud to však Uživatel udělá, bude pravděpodobně muset ručně upravit některé předvolby pokaždé, když navštíví webové stránky PB, webový Obchod a některé Služby a funkce nemusí fungovat.

Přečtěte si prosím další podrobnosti o zásadách používání souborů Cookie na oficiálních stránkách Shopify.Inc, kde jsou naše stránky hostovány.

Část 13: Kontaktní informace

Jakékoli další dotazy týkající se Podmínek by měly být zaslány prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte nás nebo prostřednictvím e-mailu na info@phaedra-botanicals.eu

Část 14: Dodatek - Předobjednávky

Za účelem udržování produktů Phaedra Botanicals čerstvých se zaměřujeme na tvorbu malých šarží, a tak mohou být naše produkty někdy nedostupné nebo dostupné v omezeném množství (viz také část 3.3 výše). Z tohoto důvodu Phaedra Botanicals umožňuje předobjednávky, kde mají naši zákazníci právo na prioritní nákup.

Pokud zadáte předobjednávku, máte přednost před těmi, kteří si produkt objednají prostřednictvím běžného prodeje našeho webového Obchodu.

Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Phaedra Botanicals může odmítnout nebo zpozdit rezervace z různých důvodů a nebo jak považuje za vhodné. Když k tomuto případu dojde, budeme se snažit vás informovat do dvou týdnů od obdržení vaší předobjednávky.

Pokud produkt nebude k dispozici, navrátíme Vám uhrazenou částku na účet z něhož jste částku za předobjednaný produkt zaplatili (viz také Část 3 výše).

I když se snažíme dodržovat plánované termíny dodání Předobjednávek, Zákazník musí chápat, že předobjednávky jsou zadávány během produkce našich výrobků a tak mohou být zpožděny z nepředvídatelných důvodů.

Často oznamujeme odhadovaný čas, kdy se produkt začne odesílat, a pokud zpoždění překročí dvouměsíční období, nabízíme vám možnost plného vrácení peněz (viz níže).

Při zadávání předobjednávky ve webovém Obchodě společnosti Phaedra Botanicals budete muset uvést určité informace, například adresu a fakturační údaje.

Zaručujete, že všechny zadané informace jsou přesné a aktuální. Společnost Phaedra Botanicals nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby ve vašem registru a není povinna vyvinout úsilí k určení správných kontaktních nebo přepravních informací (viz část 3.2 výše). Vaše informace můžete aktualizovat kdykoli před odesláním produktu tak, že nás kontaktujete prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás nebo e-mailem zaslaným na info@phaedra-botanicals.eu

V době zadání předobjednávky budete muset uhradit plnou cenu předobjednaných produktů (včetně DPH, pokud jsou objednány z EU) a poštovné. Pokud nejsme schopni zahájit dodávku produktů, které jste si objednali, do dvou měsíců od předobjednávky, nabídneme vám vrácení peněz zaplacené částky, která bude zaslána na účet použitý při úhradě.

Rezervaci můžete zrušit ukončením předobjednávky kdykoli před oznámením, že produkt je připraven k dodání nebo byl odeslán. V takovém případě bude na kartu použitou v době nákupu vrácena celá částka. Chcete-li zrušit předobjednávku, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře (viz níže, k dispozici pouze v anglickém jazyce) a zadejte do předmětu na začátku zprávy „ZRUŠENÍ PŘEDOBJEDNÁVKY“. Poté můžete udat důvod zrušení.

Veškeré zde uvedené informace se mohou změnit.

Datum účinnosti: 1. června 2019

Aktualizováno: 17. srpna 2020

Překlad do Českého jazyka zveřejněn společností Phaedra Botanicals dne 17. října 2020

Jsme hrdí na to, že jsme součástí národa digitálních nomádů se sídlem v:

Phaedra Botanicals OÜ

Männimäe

74626 Pudisoo küla

Kuusalu vald, Harjumaa

Eesti

Reg. No.: 14704934

VAT No.: EE 102152131

info@phaedra-botanicals.eu

A s aktivním partnerstvích po celé Evropské Unii, včetně:

Pujols, Akvitánie, Francie

Hoogeveen, Nizozemsko

Agios Dimitrios, Řecko

Harlev, Dánsko